PORTFOLIO 2Geen beter medium dan luchtfotografie om grote projecten weer te geven. Of het nu om infrastructuurwerken, bouwprojecten of grondstof- of energiewinning gaat.

Infrastructuur en bouw


Infrastructuurwerken en industriebouw beslaan al snel enkele honderden meter in diameter.

Om deze goed in beeld te brengen moet men ook enkele honderden meter hoog gaan. De helicopter is hiervoor het ideale toestel. Op beperkte tijd kan men vanuit verschillende hoeken overzichts- en detailbeelden maken.

Energie en Grondstoffen


Winning en opslag van grondstoffen, plaatsing van windmolenparken of zonnepannelen Met een luchtfoto wordt alles duidelijk in beeld gebracht.